Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Tại luật quản lý thuế số 38 và thông tư số 40 ngày 1 tháng 6 năm 2021 của Bộ Tài Chính có bổ sung hướng dẫn mới về phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh(HKD), cá nhân kinh doanh(CNKD) nộp thuế theo phương pháp kê khai sau đây gọi chung là người nộp thuế.

Trước hết điểm qua một số quy định chung liên quan đến hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai như sau.

Một số quy định chung về hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

1. Đối tượng áp dụng

Đối tượng áp dụng bao gồm hộ kinh doanh quy mô lớn và hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai.

 • Đối tượng áp dụng hộ kinh doanh quy mô lớn: Tiêu chí đối với hộ kinh doanh quy mô lớn, cụ thể là đối với hộ kinh doanh trong lĩnh vực: nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân 5 từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 3 tỷ đồng trở lên.
 • Đối tượng áp dụng hộ kinh doanh chưa đáp ứng quy mô lớn nhưng lựa chọn nộp thuế theo phương pháp kê khai: Đối với hộ kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân 5 từ 10 người trở lên hoặc tổng doanh thu của năm trước liền kề từ 10 tỷ đồng trở lên.

2. Thực hiện khai thuế

2.1 Về thực hiện khai thuế, hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp:

 • Kê khai thực hiện khai thuế theo tháng và quý.
 • Phải thực hiện chế độ kế toán.
 • Hóa đơn chứng từ theo quy định và không phải quyết toán thuế.

2.2 Tiêu chí để hộ kinh doanh lựa chọn khai thuế theo quý được thực hiện theo quy định tại điều 9 nghị định 126/2020 của *chính phủ.

 • Người nộp thuế có tổng doanh thu bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề từ 50 tỷ đồng trở xuống
 • Người nộp thuế mới bắt đầu hoạt động kinh doanh thì được lựa chọn khai thuế theo quý.

2.3 Khai thuế theo quý

Việc khai thuế theo quý được xác định một lần kể từ quý đầu tiên phát sinh nghĩa vụ khai thuế và được áp dụng ổn định trong cả năm dương lịch. Về hồ sơ khai thuế bao gồm:

 • Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh theo mẫu số 01/CNKD
 • Phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của HKD, CNKD theo mẫu số 01-2/BK-HĐKD

Về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế khai thuế theo tháng chậm nhất là ngày thứ 20 của tháng tiếp theo. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế đối với người nộp thuế khai thuế theo quý, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng đầu, quý tiếp theo. Về thời hạn nộp thuế, thời hạn nộp thuế chậm nhất là ngày cuối cùng của thời hạn nộp hồ sơ khai thuế.

Cách thức thực hiện khai thuế đối với hộ cá nhân kinh doanh nộp thuế theo phương pháp kê khai

Sau đây, chúng tôi xin hướng dẫn cụ thể về cách thức thực hiện khai thuế đối với hộ CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai. Người nộp thuế có thể lựa chọn một trong 2 cách khai thuế.

1. Khai online trên trang thuedientu.gdt.gov.vn

Để thực hiện khai thuế online thì người nộp thuế cần có tài khoản giao dịch thuế điện tử, người nộp thuế có thể xem hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử tại website của Tổng cục Thuế với việc đăng ký tài khoản giao dịch thuế điện tử thì các thông tin định danh của người nộp thuế như địa chỉ số điện thoại, email sẽ được lưu giữ trên hệ thống ứng dụng quản lý thuế và cập nhật vào tờ khai thuế của người nộp thuế, giúp cho việc khai thuế đơn giản hơn. Đồng thời, người nộp thuế có thể thực hiện khai thuế, nhận thông báo thuế, nộp thuế, hoàn thuế điện tử một cách dễ dàng, thuận tiện mà không cần trực tiếp đến cơ quan thuế.

Bạn truy cập vào địa chỉ thuedientu.gdt.gov.vn sau đó vào phân hệ Cá nhân màn hình sẽ hiển thị như sau:

Bạn chọn Đăng nhập => Nhập Mã số thuếMã kiểm tra => nhấn Tiếp tục

Màn hình hiển thị giao diện để bạn lựa chọn, bạn vào mục Kê khai thuế chọn “Khai thuế CNKD”. Theo quy định mới tại Luật Quản lý thuế số 38 và Thông tư 40/2021/TT-BTC thì hộ, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai sẽ bắt đầu thực hiện từ năm 2022. Do vậy, bạn cần lưu ý chọn tờ khai 01/CNKD – Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh => Nhấn Tiếp tục

Lựa chọn hình thức khai thuế. Hộ kinh doanh nộp thuế phương pháp kê khai chỉ chọn “Tháng” hoặc “Quý” nhấn Tiếp tục màn hình sẽ hiển thị thông tin tờ khai 01/CNKD

Tại tờ khai 01/CNKD người nộp thuế nhấn chọn HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai, sau đó thực hiện khai đầy đủ các thông tin định danh, thông tin để xác định nghĩa vụ thuế. Về thông tin định danh người nộp thuế cần lưu ý bắt buộc khai thông tin các chỉ tiêu:

 • [05] Tên cửa hàng/thương hiệu
 • [08] Ngành nghề kinh doanh
 • [09] Diện tích kinh doanh
 • [12] Địa chỉ kinh doanh

Cần lưu ý khai địa chỉ kinh doanh đúng với địa chỉ đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý. Đối với các thông tin về địa chỉ, số điện thoại, email do người nộp thuế đã khai khi đăng ký tài khoản điện tử được ứng dụng hỗ trợ tự động cập nhật vào tờ khai 01/CNKD thì người nộp thuế không cần phải khai các thông tin này.

Nếu bạn có thay đổi thông tin so với thông tin đã kê khai khi đăng ký thuế hoặc đăng ký tài khoản điện tử thì tích chọn chỉ tiêu [12a]. Đối với các thông tin tại chỉ tiêu [18] chỉ áp dụng đối với trường hợp CNKD chưa đăng ký thuế thì mới phải khai. Do vậy, người nộp thuế đã đăng ký thuế thì không phải khai chỉ tiêu [18].

Về thông tin để xác định nghĩa vụ thuế, người nộp thuế khai doanh thu tính thuế, ứng dụng sẽ tự động hỗ trợ tính số thuế phải nộp. Cụ thể như sau:

 • Tại phần A, người nộp thuế khai doanh thu tính thuế giá trị gia tăng, doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân phát sinh trong kỳ khai thuế theo từng nhóm ngành nghề. Trường hợp người nộp thuế có hoạt động kinh doanh không chịu thuế giá trị gia tăng, không phải khai thuế, giá trị gia tăng thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng 0%. Theo pháp luật về thuế, giá trị gia tăng khi người nộp thuế không phải khai doanh thu, tính thuế giá trị gia tăng phát sinh đối với hoạt động này nhưng vẫn phải khai doanh thu tính thuế thu nhập cá nhân.
 • Tại phần B, người nộp thuế có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt thì nhấn chọn loại hàng hóa, dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt, chọn đơn vị tính và khai doanh thu tính thuế tiêu thụ đặc biệt, nếu không phát sinh thì không phải khái.
 • Tại phần C, người nộp thuế có phát sinh hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản hoặc bán hàng hóa, sản phẩm chịu thuế, phí bảo vệ môi trường thì nhấn chọn tên tài nguyên, hàng hóa, sản phẩm chọn đơn vị tính và khai doanh thu tính thuế, phí tương ứng.

Sau khi khai xong tờ khai, 01/CNKD, bạn nhấn chọn 01-2/BK-HĐKD. Trường hợp trên màn hình không hiển thị mẫu 01-2/BK-HĐKD để bạn chọn thì bạn nhấn chọn Thêm phụ lục, sau đó chọn PL01-2/BK-HĐKD – Bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh cá nhân kinh doanh và nhấn chọn Chấp nhận. Màn hình sẽ hiển thị tên phụ lục 01-2/BK-HĐKD để bạn nhấn chọn, sau khi nhấn chọn 01-2/BK-HĐKD, màn hình sẽ hiển thị thông tin phụ lục bảng kê hoạt động kinh doanh trong kỳ của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mẫu số 01-2/BK-HĐKD.

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện khai đầy đủ thông tin tại 2 mục:

I. Vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa

Đối với mục I vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóa, HKD, CNKD khai đầy đủ tên, đơn vị tính số dư đầu kỳ nhập trong kỳ xuất trong kỳ, tồn cuối kỳ, số lượng của vật liệu, dụng cụ, hàng hóa, nhóm hàng hóa, sản phẩm, nhóm sản phẩm phát sinh trong kỳ khai thuế đối.

II. Chi phí quản lý

Với mục 2 chi phí quản lý, người nộp thuế khai đầy đủ các khoản chi phí để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh phát sinh trong kỳ khai thuế, một số lưu ý trong quá trình khai thuế đối với những mục bạn cần nhiều rằng để kê khai. Chỉ cần nhấn chọn Thêm dòng. Nếu kê khai sai, muốn xóa bỏ dòng nào thì bạn chọn dòng đó và nhấn chọn Xóa dòng. Nhấn Lưu bản nháp để lưu giữ các dữ liệu đã kê khai. Sau khi khai xong, người nộp thuế nhấn Hoàn thành kê khai

Nếu người nộp thuế muốn sửa lại các thông tin trên tờ khai thì nhấn chọn Sửa lại. Trường hợp nếu người nộp thuế khai sai hoặc khai thiếu thông tin – ứng dụng sẽ hiển thị nội dung cảnh báo để người nộp thuế hoàn thiện tờ khai.

Nếu người nộp thuế khai đúng màn hình sẽ hiển thị tờ khai người nộp thuế đã khai xong. Để nộp tờ khai người nộp thuế nhấn chọn nộp tờ khai, sau khi nhấn chọn Nộp tờ khai, màn hình hiển thị thông tin xác thực nộp tờ khai. Nhập Mã kiểm tra, nhấn chọn Tiếp tục

Màn hình hiển thị giao diện đính kèm tài liệu thì bỏ qua và nhấn chọn Tiếp tục. Hệ thống ứng dụng của tổng cục Thuế sẽ tự động gửi mã OTP vào điện thoại của người nộp thuế đã cung cấp khi đăng ký tài khoản giao dịch điện tử. Người nộp thuế nhập chính xác mã OTP nhấn chọn Tiếp tục, màn hình hiển thị giao diện thông báo bạn đã nộp tờ khai thành công.

Như vậy, các bạn đã hoàn thành xong việc khai thuế đối với HKD, CNKD bằng cách khai online trên website thuedientu.gdt.gov.vn

Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

2. Kê khai thuế trên ứng dụng HTKK

Cách kê khai thứ 2, đó là qua ứng dụng HTKK. Người nộp thuế tải và cài đặt ứng dụng HTKK phiên bản mới nhất, nhập Mã số thuế sau đó nhấn chọn Đồng ý

Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Đồng ý

Bạn thực hiện khai đầy đủ các thông tin có dấu* đối với thông tin đơn vị chủ quản, thông tin đại lý thuế, đơn vị ủy quyền nếu có thì tích chọn và kê khai, nếu không có thì không phải khai. Sau khi khai xong người nộp thuế, nhấn chọn Ghi rồi chọn Đóng

Màn hình ứng dụng trở về giao diện ban đầu, nhấn chọn mục Thuế khoán và thuê tài sản. Chọn 01/CNKD Tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Tích chọn Tờ khai tháng hoặc tích chọn Tờ khai quý, đồng thời tích chọn phụ lục bảng kê 01-2/BK-HĐKD sau đó nhấn chọn Đồng ý

Màn hình hiển thị thông tin tờ khai người nộp thuế thực hiện khai đầy đủ các thông tin tại tờ khai 01/CNKD và phụ lục 01-2/BK-HĐKD tương tự như hướng dẫn tại cách 01 khai thuế trực tuyến. Sau khi khai xong người nộp thuế nhấn chọn Ghi để lưu dữ liệu trên ứng dụng.

Nếu người nộp thuế khai sai hoặc khai thiếu thông tin, ứng dụng sẽ hiển thị nội dung cảnh báo để người nộp thuế hoàn thiện tờ khai , nếu người nộp thuế khai đúng ứng dụng sẽ hoàn thành việc lưu dữ liệu.

Nhấn chọn Kết xuất để kết xuất tờ khai.

Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Lưu ý:

 • Khi kết xuất người nộp thuế kết xuất dữ liệu dạng XML để gửi tờ khai online.
 • Giữ nguyên tên file dữ liệu được mặc định khi kết xuất.

Nộp hồ sơ khai thuế

1. Đã có tài khoản thuế điện tử

Nếu bạn chưa có tài khoản thuế điện tử ngoài việc kết xuất dữ liệu dạng XML để gửi tờ khai online, bạn phải đồng thời in tờ khai bản giấy để nộp đến cơ quan thuế. Để thực hiện nộp tờ khai, bạn truy cập vào địa chỉ website thuedientu.gdt.gov.vn. Sau đó vào phân hệ Cá nhân màn hình sẽ hiển thị như sau:

Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

Bạn chọn đăng nhập nhập Mã số thuếMã kiểm tra nhấn Tiếp tục. Người nộp thuế nhập ngày cấp Mã số thuế nhấn lựa chọn Cơ quan thuế Tỉnh/Thành phố và nhấn lựa chọn Cơ quan thuế quản lý. Sau đó nhấn Đăng nhập.

Tổng cục Thuế hướng dẫn khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh
Đăng nhập

Nhấn chọn Kê khai thuế => Nộp tờ khai XML. Màn hình hiển thị thông tin để người nộp thuế thực hiện nộp tờ khai, chọn loại tờ khai 01/CNKD tờ khai thuế đối với cá nhân kinh doanh

Nhấn chọn tệp đề tải file dữ liệu mà người nộp thuế đã kết xuất từ ứng dụng HTKK. Nhập mã Xác nhận thông tin sau đó nhấn chọn Gửi tờ khai.

Màn hình hiển thị giao diện đính kèm phụ lục (bỏ qua bước này) và nhấn chọn Tiếp tục. Màn hình hiển thị giao diện thông báo bạn đã nộp tờ khai thành công

2. Chưa có tài khoản thuế điện tử

Nếu bạn đã có tài khoản thuế điện tử, bạn không cần phải nộp tờ khai bản giấy đến cơ quan thuế mà chỉ cần gửi tờ khai online. Để gửi tờ khai, bạn truy cập vào địa chỉ website thuedientu.gdt.gov.vn, sau đó vào phân hệ cá nhân thực hiện đăng nhập tài khoản. Bạn nhấn chọn kê Kê khai thuế => Nộp tờ khai XML

Bạn thực hiện nộp tờ khai tương tự như cách nộp tờ khai đối với người nộp thuế chưa có tài khoản điện tử.

Tuy nhiên, đối với người nộp thuế đã có tài khoản thuế điện tử thì sau khi bỏ qua bước đính kèm phụ lục và nhấn chọn tiếp tục hệ thống ứng dụng của tổng cục thuế sẽ tự động gửi mã OTP vào số điện thoại của bạn đã cung cấp khi đăng ký tài khoản giao dịch điện tử.

Bạn nhập chính xác, mã OTP nhấn chọn Tiếp tục màn hình hiển thị giao diện thông báo bạn đã nộp tờ khai thành công.

Và người nộp thuế có tài khoản thuế điện tử sẽ không phải nộp tờ khai bản giấy đến cơ quan thuế như đối với người nộp thuế, chưa có tài khoản thuế điện tử.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn trình tự thao tác khai thuế đối với HKD, CNKD nộp thuế theo phương pháp kê khai. AutoInvoice cảm ơn quý khách hàng và các bạn đã theo dõi. Chúc quý khách hàng và các bạn thành công.

Theo Tổng cục Thuế

Auto Invoice trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *