Auto Invoice

Bảng giá dịch vụ
hóa đơn điện tử

Đăng ký 1800 6980

BẢNG GIÁ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

AUTO INVOICE 50

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

50 Hóa đơn

50.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

550.000đ

ĐĂNG KÝ

AUTO INVOICE 100

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

100 Hóa đơn

100.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

600.000đ

ĐĂNG KÝ

AUTO INVOICE 200

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

200 Hóa đơn

200.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

700.000đ

ĐĂNG KÝ

AUTO INVOICE 300

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

300 Hóa đơn

300.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

800.000đ

ĐĂNG KÝ

AUTO INVOICE 500

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

500 Hóa đơn

420.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

920.000đ

ĐĂNG KÝ

AUTO INVOICE 1000

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

1000 Hóa đơn

670.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

1.170.000đ

ĐĂNG KÝ

AUTO INVOICE 2000

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

2000 Hóa đơn

1.280.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

1.780.000đ

ĐĂNG KÝ

AUTO INVOICE 3000

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

3000 Hóa đơn

1.860.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

2.360.000đ

ĐĂNG KÝ

AUTO INVOICE 5000

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

5000 Hóa đơn

2.500.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

3.000.000đ

ĐĂNG KÝ

AUTO INVOICE 10000

SỐ LƯỢNG

ĐƠN GIÁ

10.000 Hóa đơn

4.500.000 đ

PHÍ KHỞI TẠO LẦN ĐẦU

500K

THÀNH TIỀN

5.000.000đ

ĐĂNG KÝ

Lưu ý: Giá trên chưa bao gồm VAT. Miễn phí lựa chọn mẫu hóa đơn.

DỊCH VỤ BỔ SUNG

Tên dịch vụCHI PHÍĐẶT MUA
Thiết Kế Mẫu Hóa Đơn3.000.000 đ / 1 lần thiết kế Đặt mua
Backup Hóa Đơn7.440.000 đ / 1 năm Đặt mua
API Hóa Đơn Đầu Vào(5000)450.000 đ / 1 năm Đặt mua

BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI DỊCH VỤ

Tính Năng Bill 1 Bill 2 Bill 3 Bill 5 Bill 5 Bill 5
Theo mẫu chuẩn và định dạng xml mới nhất của tổng cục thuế
Import danh sách khách hàng và sản phẩm vào hệ thống từ file excel có sẵn
Ký phát hành hóa đơn hàng loạt
Quản lý đối soát hóa đơn thanh toán
Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh
Quản lý danh mục sản phẩm
Tính Năng Bill 1 Bill 2 Bill 3 Bill 5 Bill 5 Bill 5
Bảo vệ tài khoản an toàn bảo mật
Import danh sách khách hàng và sản phẩm vào hệ thống từ file excel có sẵn
Ký phát hành hóa đơn hàng loạt
Quản lý đối soát hóa đơn thanh toán
Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh
Quản lý danh mục sản phẩm
Tính Năng Bill 1 Bill 2 Bill 3 Bill 5 Bill 5 Bill 5
Xử lý hóa đơn
Import danh sách khách hàng và sản phẩm vào hệ thống từ file excel có sẵn
Ký phát hành hóa đơn hàng loạt
Quản lý đối soát hóa đơn thanh toán
Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh
Quản lý danh mục sản phẩm
Tính Năng Bill 1 Bill 2 Bill 3 Bill 5 Bill 5 Bill 5
Có thể tự cấu hình tăng số dòng chi tiết trên 1 trang của tờ hóa đơn
Import danh sách khách hàng và sản phẩm vào hệ thống từ file excel có sẵn
Ký phát hành hóa đơn hàng loạt
Quản lý đối soát hóa đơn thanh toán
Hỗ trợ quản lý nhiều chi nhánh
Quản lý danh mục sản phẩm