[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice

Auto Invoice hướng dẫn bạn upload danh sách hóa đơn lên phần mềm HĐĐT Auto Invoice THAO TÁC AN TOÀN – DỄ DÀNG – NHANH CHÓNG.

Hướng dẫn thao tác chi tiết trên phần mềm

  • Vào mục UPLOAD DỮ LIỆU chọn Upload hóa đơn.
[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice
  • Chọn Download file mẫu.
[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice
  • Mở file đã lưu về máy.
[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice

Nếu quý khách muốn upload hóa đơn nhiều dòng thì nhập STT ở cột đầu tiên. Mỗi STT giống nhau sẽ là các dòng trong một hóa đơn.

Nếu hóa đơn chỉ một dòng duy nhất quý khách không cần nhập STT vào.

[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice
  • Chọn mẫu số hóa đơn.
[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice
  • Chọn Upload file hóa đơn.
[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice
  • Số hóa đơn đã thêm sẽ được hiển thị.
[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice
  • Phần mềm sẽ tự động tính toán tiền thuế, tổng tiền của các sản phẩm và tổng tiền cho các hóa đơn.
[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice
  • Thao tác với hóa đơn đã upload.
[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice
Xem hóa đơn.
[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice
Chỉnh sửa hóa đơn.

Và còn rất nhiều các thao tác với hóa đơn như: Nhân bản hóa đơn, Gửi hóa đơn,… chi tiết, đầy đủ thuận tiện cho bất kỳ ai sử dụng phần mềm HĐĐT Auto Invoice.

[Auto Invoice] Hướng dẫn upload hóa đơn trên phần mềm Hóa đơn điện tử Auto Invoice

Sau khi thao tác với hóa đơn đã xong, chọn Lưu hóa đơn.

Xem video hướng dẫn

Upload danh sách hóa đơn lên phần mềm Auto Invoice | autoinvoice.vn

>>> Đăng ký Hoá đơn điện tử mới nhất 2023 tại đây.

>>> Lợi ích phần mềm hoá đơn điện tử Auto Invoice.

Như vậy, Auto Invoice đã hướng dẫn quý khách “Upload hóa đơn lên phần mềm HĐĐT thật chi tiết & dễ dàng thực hiện. Kính chúc quý khách thành công!

Tư vấn dịch vụ: 028.7300.1069

Hỗ trợ kỹ thuật: 028.7300.1069

Email: lienhe@autoinvoice.vn

Đội ngũ Auto Invoice trân trọng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *