Thông báo mới nhất về kế hoạch giảm thuế GTGT năm 2023