Giảm Thuế GTGT Xuống 8% – Gỡ Vướng Trong Việc Thực Hiện