Nghị định 41 tháo gỡ các vướng mắc cho doanh nghiệp giảm thuế GTGT xuống 8%.