Doanh nghiệp có cần lo lắng khi hóa đơn giấy bị khai tử?