Auto Invoice

GIẢI PHÁP HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TOÀN DIỆN

Auto-invoice đã cung cấp giải pháp Hóa đơn điện tử và Hóa đơn xác thực cho gần 20.000 Doanh nghiệp lớn thuộc mọi ngành nghề Sản xuất, Thương mại, Dịch vụ, Nhà hàng, Bệnh viện, Trường học, Logistic……

GỬI YÊU CẦU TƯ VẤN

Hãy điền đầy đủ thông tin sẽ giúp cho Auto Invoice tư vấn Quý khách hàng tốt hơn!

  Các bước

  Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử

  Hóa đơn điện tử giúp Doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Dưới đây là 3 bước đăng ký HĐĐT

  1. Giấy đăng ký kinh doanh (file ảnh, pdf...)
  2. Giấy chứng minh nhân dân của kế toán (file ảnh)
  3. Logo doanh nghiệp (file ảnh)
  4. Chọn mẫu hóa đơn
  5. Ký kết hợp đồng

  1. Autolnvoice hỗ trợ khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử và nộp hồ sơ bản online lên cơ quan Thuế
  2. Khách hàng nộp bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện từ bản cứng cho cơ quan thuế (nếu có yêu cầu)
  3. Bộ hồ sơ đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử gồm có:
   1. Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử
   2. Thông báo phát hành hóa đơn điện tử
   3. Mẫu hóa đơn điện tử

  1. Cung cấp tài khoản truy cập hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử AutoInvoice
  2. Cài đặt hệ thống phần mềm hóa đơn điện tử AutoInvoice
  3. Hướng dẫn sử dụng hệ thống thông qua Teamview, Ultra- Viewer, hotline, chat trực tuyến, email
  Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử
  Hình ảnh 3 bước đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử