Áp dụng hóa đơn điện tử tại 57 tỉnh, thành phố từ tháng 4/2022